Przedszkole Miejskie nr 154 w Łodzi

Strona główna

f

 

.........................................................................................

 

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki do przedszkola od 1 września.

Prosimy przyprowadzić dzieci do godz. 8.20 

 

Dzieci z grupy najmłodszej - Kangurki prosimy, aby przyniosły ze sobą:

 - obuwie na zmianę ( najlepiej na rzepy, bezpieczne)

 - dodatkowe ubranko ( podkoszulka, bielizna, spodnie, skarpetki itp.)

 - pościel/ kocyk/ śpiwór oraz ewentualnie poduszkę do odpoczynku na leżaku po drugim śniadaniu

 

Prosimy, aby wszystkie rzeczy były podpisane.

 

 

Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy zweryfikować ewentualnie uzupełnić podaną przez Państwa listę osób uprawnionych do odbioru dziecka w przedszkola ( u pani na dyżurze w szatni bądź u nauczycielek grupy ). Prosimy również abyście Państwo mieli przy sobie podczas odbierania dziecka dowody osobiste.

 

 

 

 

            

 

Ogólnopolski projekt " Wędrująca książka" 

 


Dzieci z grup: Króliczki, Misie, Sowy i Tygryski biorą udział w projekcie " Wędrująca książka", który potrwa do połowy czerwca 2017 roku.

 

Cele główne projektu:

 - rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

 - rozbudzanie twórczości i fantazji dziecięcej,

 - rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,

 - wzbogacanie słownika biernego i czynnego,

 - budzenie szacunku wobec cudzej własności,

 - nawiązanie ogólnopolskiej współpracy między placówkami.

 

W ramach projektu uczestnicy pracują w utworzonych przez organizatora 10 osobowych zespołach w całej Polsce i tworzą "wędrujące książeczki", ktore następnie wysyłają pocztą do konkretnej placówki z listy.  Dzieci z naszego przedszkola współtworzą książki dla innych ( wymyślają dalszą część, rysują ilustracje - max. 2 strony) a inni współtworzą książkę dla nas. 

 

 

Akcja zbierania znaczków pocztowych.

 


     Nasze przedszkole bierze udział w konkursie ogólnopolskim " Każdy znaczek wspiera misje - Przedszkolaki".

Celem konkursu jest propagowanie idei wolontariatu wśród najmłodszych, uwrażliwienie na potrzeby innych i ukazanie filatelistyki jako hobby. Konkurs polega na zieraniu znaczków pocztowych i dostarczaniu ich do nauczycielek grup. Znaczki należy wyciąć z marginesem bezpieczeństwa, tak by nie uszkodzić " ząbków" znaczka - znaczków nie wolno odklejać. Zbieramy znaczki polskie i zagraniczne.  


    Konkurs trwa do 10 maja 2017. Wszystkie zebrane znaczki będą przesłane do Referatu Misyjnego Księży Werbistów, gdzie zostaną posortowane i sprzedane filatelistom. Dochód ze sprzedaży znaczków zostanie przekazany na potrzeby misji. Zachęcamy wszystkie przedszkolaki i ich rodziny do aktywnego włączenia się w akcje. Dla najlepszych w naszym przedszkolu przygotujemy nagrody - niespodzianki. 

 

 

 

DRODZY  RODZICE

W imieniu Hospicjum dla Dzieci GAJUSZ 

gorąco zapraszamy 

do udziału w Projekcie

POMAGANIE PRZEZ UBRANIE.

 

To proste zadanie - podczas jesiennego przeglądu garderoby z pewnością znajdziecie rzeczy,

które już są w Waszych domach niepotrzebne a można je zamienić na pieniążki.

Za każdy kilogram fundacja otrzyma 2zł. a to umożliwi zakup leków

dla chorych dzieci w hospicjach.

Od dzisiaj nie wyrzucajcie rzeczy do pojemników przed blokami tylko przynoście je do przedszkola.

Pojemnik na dary i więcej informacji znajdzieci przy wejściu do szatni - po lewej stronie.

Powiedzcie o projekcie swoim sąsiadom, znajomym i rodzinie.

 

♥♥♥DZIĘKUJEMY♥♥♥

 

www.gajusz.org.pl

 

.............................................................................................................

 

 

f

Przedszkole Miejskie nr 154 realizuje program z zakresu edukacji ekologicznej

pt. " Ogród przedszkolny - inspiracją do zabaw, działań i doświadczeń przedszkolaków"

napisany przez nauczycielkę Monikę Dudek

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Nazwa zadania: " Ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu Miejskim nr 154 w Łodzi"

Koszt całkowity zadania: 43. 315 zł

 

Koszt dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi: 39.675 zł

 

 18 lipca 2013 w Przedszkolu Miejskim nr 154  wybrano najkorzystniejszą spośród 3 ofert.

Firma TAXUS Marzena Węgłowska zaoferowała najkorzystniejszą cenę i najdłuższy okres gwarancji na wszystkie rośliny.

 

Przedmiotem zamówienia było: przygotowanie ziemi, dokonanie nasadzeń i wysypanie korą ziemi wokół roślin,

wykonanie ścieżki sensorycznej w ramach zadania

" Ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu Miejskim nr 154 w Łodzi" finansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi.

 

h

 

................................................................................................................................. 

 

f 

  

 Nasze przedszkole

należy do sieci przedszkoli i szkół ekologicznych w Łodzi.

Koordynatorem działań  jest nauczycielka Marzena Sobczak.

 

 

f

 

................................................................................................................................   

 

Wiersz o naszym przedszkolu

autorstwa nauczycielki Moniki Broszkiewicz. 

 

 

Szanowni Rodzice, obejrzyjcie z bliska,

niezwykłe przedszkole w sąsiedztwie lotniska.

Takie, w którym dziatwa, niczym samoloty,

do wysokich lotów nabiera ochoty.

 

I gdzie się rozwija- świetnie, niesłychanie -

osobowość dziatwy, bo ambitne Panie,

które tu pracują mają sekret słodki:

W ogromne walenie zamieniają płotki!

 

Mówiąc jaśniej, pragną wychować bez liku,

nowych Mickiewiczów, nowych Koperników,

nowych Lutosławskich, Łomnickich, Baczyńskich...

chcą obudzić talent w Waszych milusińskich!

 

Kiedyś absolwentów naszych istne tłumy,

będą źródłem naszej nieprzepartej dumy,

bo z niezwykłą gracją sforsują przeszkody

i zdobywać będą największe nagrody.

 

Otrzymają Grammy, Złoty Glob, Cezary,

Nike, Pulitzera, Nobla i Oskary.

A do tego pełno laurów olimpijskich

i Order Podwiązki na Wyspach Brytyjskich.

 

W sercach i umysłach naszych przedszkolaków,

znajdziemy zalążki wybitnych Polaków!

Taki oto zamiar powzięłysmy szczery,

w przedszkolu z numerem 154.

 

...................................................................................................................................

  

m 

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 nasze przedszkole otrzymało drugą ZIELONĄ FLAGĘ - Dziękujemy wszystkim za aktywny udział w różnych akacjach i konkursach na terenie naszego przedszkola.  

 

Zielona flaga jest tytułem, który nadawny jest placówkom na całym świecie w ramach Programu Eco - Schools.

 

Certyfikaty są przyznawane placówkom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w placówkach i odnawiania certyfikatu.

Koordynatorem działań  jest nauczycielka Marzena Sobczak.

 

 

„Zielona Flaga" jest międzynarodowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 53 krajów Europy a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii. Do tej pory prawie 4.500 szkół uzyskało wyróżnienie - Zieloną Flagę. Eco-Schools - jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego (EMAS, ISO 14001) polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

 

 

 

 

 

                    m